• S.A.V GROUP LTD
  SAV group is the representative of severeal foregn products in Armenia
 • S.A.V GROUP LTD
  SAV group is the representative of severeal foregn products in Armenia

ՄԵՐ Տեսականին

Մեր բոլոր ապրանքները որակյալ են

 • Բոլորը
 • Aluminium Containers
 • Gloves
 • Packaging Wraps
 • Paper Cups
 • Self-adhesive label
 • Thermal Papers
 • Other goods

Որոշ վիճակագրություն

ինչքան Ենք մենք աշխատում

 • 50շաբաթ
 • 10օր
 • 12ժամ
 • 52րոպե
 • 23վայրկյան

ՎԵՐՋԻՆ ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Վերջին գրառումները մեր բլոգում

Բաժանորդագրվել

Ստացեք վերջին լուրերը մեր կողմից

To top